Urządzenia i elementy stanowiska pracy służące do oczyszczania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach jak również bezpośrednio ze stanowiska pracy lub maszyn. Pokrywa ochronna i filtry zabezpieczają użytkownika przed szkodliwymi substancjami lotnymi powstającymi przy konfekcjonowaniu klejów i innych preparatów.

Back to Top

Wyszukaj Produkt

Product has been added to your cart